Trợ cấp chồng được khi vợ sinh con

26/04/2022

Người chồng đống bhxh mà vợ không đồng bhxh, như vậy chống có được hưởng trợ cấp gì không?

 

    • Căn cứ vào Điều 38 Luật BHXH 2014 thì trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH (phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn