Trợ cấp một lần cho 5 năm tham gia bảo hiểm xã hội

26/04/2022

Chào Ban biên tập.

Cho em hỏi em có đóng bảo hiểm bắt buộc được 5 năm, từ tháng 04/2015 - 07/2020. Mức lương đóng là 3,7 triệu giờ em nghỉ việc và muốn rút bảo hiểm 1 lần có được không và được bao nhiêu ạ?

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 theo đó thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần, do đó bạn sẽ được yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần từ 6/2021.

   Do lương của bạn không có sự thay đổi nên lương bình quân của bạn cũng chính là 3,7 triệu đồng.

   Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 5 năm 4 tháng căn cứ theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn làm tròn là 5 năm.

   Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính như sau:

   2 x 5 x 3.700.000 = 37.000.000 đồng

   Do đó với 5 năm tham gia bảo hiểm xã hội hội bắt buộc bạn nhận được 37.000.000 đồng tiền bảo hiểm xã hội một lần.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn