Trợ cấp một lần sau khi sinh năm 2017

Ngày hỏi:14/02/2017

Trợ cấp một lần sau khi sinh năm 2017. Tôi là công chức Hội đoàn thể Nhà nước, đang nghỉ thai sản khi sinh con thứ 2 (từ ngày 15/7/2016 đến 15/01/2017). Bắt đầu nghỉ tôi đã được nhận lương tháng 7 và hưởng Chế độ thai sản theo BHXH. Tôi muốn hỏi, hiện nay có chế độ được nhận tiền tã lót khi sinh, vậy tôi có được nhận không? Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, ngày 16/01/2017 tôi bắt đầu đi làm lại, vậy tôi có được nhận nguyên lương tháng 01/2017 không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

   "1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

   Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

   2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

   a) 05 ngày làm việc;

   b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

   c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

   d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

   Đồng thời, theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con:

   "Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

   Có thể thấy bạn được nghỉ 6 tháng khi bạn nghỉ thai sản và sinh con, trong thời gian này, bạn sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương, thời gian nghỉ của bạn là tới 15/1/2017 nên bạn chỉ được hưởng đến thời điểm đó, đến ngày 16/1/2017 bạn tiếp tục đi làm và làm hết tháng một thì bạn mới có thể được hưởng nguyên lương tháng này. Còn về vấn đề trợ cấp một lần sau sinh thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp bằng hai lần mức lương cơ sở, sau khi bạn đi làm bạn giử hồ sơ lên công ty để công ty giử hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm để được giải quyết quyền lợi của mình.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trợ cấp một lần sau khi sinh năm 2017. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn