Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó có phải tiếp nhận lại và bố trí việc làm không?

26/04/2022

Tôi hiện đang đóng quân tại thị xã Sơn Tây, Hà nội, chỉ 1 tháng nữa là tôi được xuất ngũ. Trước khi nhập ngũ, tôi làm việc tại một Công ty máy tính. Sắp được xuất ngũ tôi rất lo lắng về việc làm của mình vì công ty trước đây tôi làm việc có nhiều thay đổi, như tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo công ty cũng do người khác đảm nhiệm. Xin hỏi, khi tôi xuất ngũ, muốn trở về công ty làm việc, vậy pháp luật có quy định nào về trách nhiệm của công ty trong trường hợp này không?

  • Có rất nhiều bạn cũng lo lắng và băn khoăn như bạn khi chuẩn bị ra quân, để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã có những quy định cụ thể về vấn đề này. Việc tổ chức lại sản xuất, kinh doanh cũng như thay đổi lãnh đạo công ty không làm thay đổi trách nhiệm tiếp nhận bạn trở lại làm việc tại công ty.

   Tại Khoản đ, Điều 50 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; khoản 3, Điều 8 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

   về chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ như sau:

   “Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương,tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành; cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức kinh tế nói trên đóng bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành”

   Với quy định nêu trên, khi ra quân, nếu muốn trở lại làm việc tại công ty, nơi trước khi nhập ngũ bạn đã làm việc để liên hệ, đề nghị lãnh đạo công ty bố trí việc làm phù hợp cho bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn