Trường hợp báo cáo tài sản nhà nước tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập có thể giúp tôi giải đáp về trường hợp nào thì Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh phải thực hiện báo cáo tài sản nhà nước đối với các loại tài sản nhà nước phải thực hiện báo cáo theo luật định.

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thực hiện báo cáo với các loại tài sản nhà nước theo quy định trong các trường hợp sau:

   - Báo cáo kê khai lần đầu: Được áp dụng đối với những tài sản nhà nước đang quản lý, sử dụng tại thời điểm Nghị định số 52/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Đối với tài sản nhà nước đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thì không phải báo cáo kê khai lần đầu theo quy định này.

   - Báo cáo kê khai bổ sung: Được áp dụng đối với các trường hợp có thay đổi về tài sản nhà nước do đầu tư xây dựng; mua sắm mới; tiếp nhận từ đơn vị khác về sử dụng; thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi, tiêu hủy hoặc bán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thay đổi mục đích sử dụng tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thay đổi giá trị tài sản do định giá hoặc đánh giá lại; cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thay đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn