Tuổi hưu

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/09/2016

Tôi là nữ sinh tháng 7/1968, năm nay 47 tuổi. đã tham gia đóng BHXH được 25 năm. theo luật BHXH hiện tại nếu tôi xin về hưu T8/2015 tôi sẽ bị trừ 8%(vì tuổi đời thiều 8 tuổi). xin hỏi nếu tôi về hưu vào Tháng 1 năm 2016 tôi sẽ bị trừ % tuổi như thế nào?

  • Trường hợp bạn hỏi với tuổi đời 47 tuổi và năm công tác là 25 năm thì bạn sẽ nghỉ hưu vào tháng 8/2015 hay tháng 01/01/2016 thời điểm nào có lợi !
   Theo quy định hiện nay của Luật BHXH Số 71/2006/QH 11ngày 29/6/2006:
   - Điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng:
   Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau: - Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;
   - Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7;
   - Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
   - Mức hưởng lương hưu hằng tháng:
   15 năm đóng BHXH Tỷ lệ = 45% Lương hưu = Tỉ lệ % x Lương bình quân
   Từ năm thứ 16 trở đi Nam tính 2%/ 1 năm đóng BHXH, Nữ 3%/ 1 năm đóng BHXH; Cao nhất bằng 75%. Tỷ lệ tối đa không vượt quá 75%
   Luật BHXH Số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực 01/01/2016:
   - Nam đủ 51, nữ đủ 46 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
   Các điều kiện trên vẫn giữa nguyên, trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì nam đủ 51 tuổi và nữ đủ 46 tuổi. Như vậy chỉ là tăng tuổi hưởng và các điều kiện khác vẫn giữ nguyên.
   Vậy trường hợp của bạn nghỉ trước hay sau ngày 01/01/2016 vẫn không có gì thay đổi, một vài thông tin để bạn tham khảo

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn