Về chế độ lương hưu tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

26/04/2022

Tôi công tác tại Công ty Cổ phần (từ Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang). Tháng 7/2013 tôi nghỉ hưu theo HSL nhà nước: 5,32. Từ tháng 7/2013 đền nay tôi nhận lương hưu theo mức lương tối thiểu 1.050.000đ, kể cả trợ cấp mỗi năm 0,5 tháng lương cũng tính theo LTT này. Xin hỏi: Khi nào tôi mới được hưởng lương hưu theo mức lương tối thiểu 1.150.000đ? Tôi có được truy thu (lương hưu + trợ cấp 0,5 tháng lương) từ 01/07/2013 về khoản chênh lệch mức lương tối thiểu này không? Xin cảm ơn./.

    • Ông (Bà) không thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, nên chế độ hưu trí của Ông (Bà), Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tạm thời tính theo mức lương tối thiểu: 1.050.000 đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 4409/BHXH-CSXH ngày 06/11/2013 của BHXH Việt Nam. Khi nào có quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố sẽ thực hiện kịp thời theo đúng quy định./.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn