Về hưu được không?

26/04/2022

Tôi sinh năm 1971 tham gia đóng bảo hiểm XH25 năm công tác nay sức khỏe tôi yếu có về hưu được không ,nếu về thì được bao nhiêu %?

  • Theo quy định tại khoản 1, điều 55, Luật BHXH số 58/2014/QH13.

   + Từ ngày 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   + Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   - Do dữ liệu bà đưa ra chưa đầy đủ (thiếu ngày tháng sinh, tháng đề nghị hưởng hưu và tỷ lệ giám định y khoa) vì vậy BHXH TP Hà Nội chưa đủ căn cứ để trở lời chính xác về việc có hưởng hưu hay không và tỷ lệ % được hưởng là bao nhiêu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn