Về hưu khi đóng BHXH được 34 năm thì lương hưu sẽ là bao nhiêu?

26/04/2022

Ông tôi năm nay (2019) nghỉ hưu ở tuổi 61 và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 34 năm. Ông tôi làm việc với vai trò quản lý của 1 công ty nhà nước thuộc khối dịch vụ. Xin hỏi mức lương của ông tôi sẽ là bao nhiêu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  • Theo nội dung bạn cung cấp, ông bạn làm việc trong điều kiện bình thường nên độ tuổi nghỉ hưu sẽ được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu:

   - Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   +Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   Như vậy, ông bạn đã đủ điểu kiện để nghỉ hưu theo quy định về cả độ tuổi và số năm đóng BHXH.

   Về mức lương hưu mà ông bạn sẽ nhận được hàng tháng được quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức lương hàng tháng như sau:

   - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   + Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

   + Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   - Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   Như vậy, mức lương hưu của ông bạn được tính trên cơ sở số năm đóng BHXH, bao gồm:

   - 45% mức tiền lương bình quân đóng BHXH tương ứng với 17 năm.

   - 2%x 17= 34% mức tiền lương bình quân đóng BHXH tương ứng với 17 năm vượt trội.

   Tổng cộng lại là 79%, do đó ông bạn sẽ được hưởng lương hưu tương ứng với mức cao nhất là 75% mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

   Ngoài ra, căn cứ Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

   - Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

   - Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Do ông bạn có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% khi nghỉ hưu nên sẽ được hưởng thêm trợ cấp 01 lần với số tiền tương ứng 2 x 0.5= 1 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn