Về việc: Bệnh trầm cảm có được xem là bệnh cần chữa trị dài ngày không?

Xin cơ quan bảo hiểm cho biết: Bệnh trầm cảm có được xem là bệnh sang chấn hệ thần kinh và là bệnh cần chữa trị dài ngày không. Xin cám ơn

    • Theo qui định của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh dài ngày thì bệnh trầm cảm nằm trong mục F32 theo phân loại bệnh tật ICD 10 là bệnh tâm thần và thuộc bệnh cần chữa trị dài ngày.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn