Việc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành

26/04/2022

Quy định về nghỉ hưu trước tuổi như thế nào? Tôi sinh ngày 10/01/1958, tôi đã đóng bảo hiểm liên tục 35 năm tính đến 1/2017. Tôi xin nghỉ hưu trước tuối từ 2/1017. Thời gian trước tuối là 1 năm (đã có đơn gửi cơ quan) Vậy tôi được giải quyết theo diện nào? Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 46/2010-NĐ-CP và chế độ chính sách được hưởng? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách về hưu trước tuổi:

   "1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

   a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

   b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

   c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

   2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội"

   Có thể thấy, chế độ nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 46/2010-NĐ-CP đều có áp dụng đối với đối tượng là công chức bị thôi việc do chính sách tinh giảm biên chế. Do không rõ bạn là đối tượng nào nên nếu bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của hai văn bản trên thì bạn có thể hưởng chế độ hưu trí theo hai văn bản đó. Còn nếu bạn chỉ là lao động bình thường mà muốn nghỉ hưu trước tuổi thì bạn phải thuôc đối tượng được quy định tại Điều 187 Bộ luật lao động 2012 về tuổi nghỉ hưu:

   "1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

   2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

   4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này."

   Tức là nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi bạn phải xem xét xem bạn có phải đối tượng bị suy giảm khả năng lao động hay không, có làm trong môi trường công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hay không. Tùy vào từng đối tượng mà sẽ có quy định riêng về điều kiện nghỉ cũng như chế độ về lương hưu, bạn có thể xem xét xem mình thuộc đối tượng nào để áp dụng quy định phù hợp, đảm bảo được quyền lợi của mình.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 108/2014/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn