Viên chức có được đi làm trong thời gian nghỉ thai sản?

26/04/2022

Xin hỏi, người đang nghỉ thai sản có được phân công hướng dẫn tập sự viên chức không? Văn bản nào quy định vấn đề này. Xin cảm ơn!

  • Viên chức có được đi làm trong thời gian nghỉ thai sản?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

   Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

   Điều 21 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, Điều này được bổ sung bởi Khoản 12 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP về hướng dẫn tập sự như sau:

   1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

   2. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.

   3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không có điều kiện để cử viên chức hướng dẫn người tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét, quyết định.

   Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động 2012 quy định điều kiện để người lao động đi làm trong thời gian nghỉ thai sản:

   - Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý;

   - Đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

   Như vậy, hiện nay tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc người đang nghỉ thai sản có được phân công hướng dẫn tập sự viên chức không? Theo đó, vấn đề này sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa viên chức và đơn vị sự nghiệp, đồng thời phải đảm bảo điều kiện về việc đi làm lại không có hại cho sức khỏe và phải nghỉ thai sản ít nhất được 4 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn