Vợ sinh con, chồng được nghỉ bao lâu?

26/04/2022

Vợ chồng tôi đều làm công nhân nhưng ở hai nơi khác nhau và cả hai đều đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tôi được dự sinh vào ngày 4-8. Tôi được biết khi vợ sinh con thì chồng được nghỉ hưởng Chế độ thai sản nhưng không rõ là được nghỉ bao nhiêu ngày. Nếu phải sinh mổ thì chồng tôi có được nghỉ bù thêm hay không?

  • Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (có hiệu lực ngày 1-1-2016) quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

   • Năm ngày làm việc;

   • Bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới
   32 tuần tuổi;

   • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc;

   • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ
   14 ngày làm việc.

   Như vậy, khi bạn sinh con thì tùy theo từng trường hợp mà chồng bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trong thời hạn nêu trên. Trường hợp bạn sinh mổ như bạn hỏi thì chồng bạn được nghỉ bảy ngày làm việc (sinh một con), nếu sinh đôi thì nghỉ 14 ngày làm việc.

   Lưu ý, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn