Xác quá trình đóng BHXH

26/04/2022

Tôi được ký HĐLĐ không xác định thời hạn tại 1 trường THPT tháng 09/ 2004 đến nay tôi phát hiện sổ BHXH của tôi chỉ gồm 1 tờ khai BHXH lạp vào tháng 11/ 2008 ( do trường tự lập), 1 tờ sổ cấp tháng 12/ 2008 và các tờ sổ từ 2009 đến nay. Nhưng trên tờ khia BHXH của tôi phần xác nhận của cơ quan BHXH lại ghi thời gian đóng BHXH đến tháng 09/ 2004 là 0 năm 01 tháng. Trên phần mềm của BHXH huyện lại ghi quá trình đóng BHXH của tôi từ tháng 12/ 2007 . Vây xin hỏi trường hợp của tôi phảu làm như thế nào để xác nhận quá trình đóng BHXH của tôi được bắt đầu từ khi nào. Phàn xác nhận của BHXH tỉnh có giá trị gì không? Nếu để nguyên như hiện nay có ảnh hưởng gì tới giải quyết chế độ khi tôi về hưu không.

    • Bạn ký HĐLĐ từ tháng 9/2004 nhưng bạn tham gia BHXH kể từ thời điểm nào thì phải căn cứ vao tờ khai tham gia BHXH của bạn và hồ sơ khai báo để tham gia BHXH của công ty nơi bạn làm việc. Nếu trên phần mềm của BHXH thể hiện thời gian tham gia BHXH của bạn là từ tháng 12/2007 thì bạn phải làm việc với đơn vị nơi bạn đã khai báo tham gia BHXH đầu tiên để xác định lại thời điểm tham gia BHXH của mình như thế nào? có khớp với thời gian thể hiện trên phần mềm của BHXH hay không? và nếu ko khớp thì đồng nghĩa với việc bạn đã bị khai báo tham gia BHXH muộn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn thi bạn phải khiếu nại yêu cầu đơn vị khai báo tham gia BHXH cho bạn bị muộn phải giải quyết với cơ quan BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn