Xử phạt chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm không duy trì vốn được cấp bằng mức vốn pháp định

26/04/2022

Xử phạt như thế nào đối với chi nhánh nước ngoài của DN bảo hiểm không duy trì vốn được cấp bằng mức vốn pháp định? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Mai Anh. Tôi đang công tác tại chi nhánh của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Trong quá trình làm việc, có xảy ra một số vấn đề và tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là nếu chi nhánh nước ngoài của DN bảo hiểm không duy trì vốn được cấp bằng mức vốn pháp định thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (teres***@gmail.com) 

  • Xử phạt chi nhánh nước ngoài của DN bảo hiểm không duy trì vốn được cấp bằng mức vốn pháp định được quy định tại Điểm a Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số như sau:

   1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

   a) Không duy trì vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đã góp, vốn được cấp bằng mức vốn pháp định theo quy định pháp luật;

   2. Hình thức xử phạt bổ sung:

   Đình chỉ hoạt động từ 02 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc bãi nhiệm chức danh người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đã được Bộ Tài chính phê chuẩn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này.

   Theo đó, vốn được cấp là số vốn do doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cấp cho chi nhánh tại Việt Nam.

   Ngoài ra, liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn về việc duy trì vốn được cấp bằng mức vốn pháp định, trong đó, mức vốn pháp định được pháp luật quy định như sau:

   + Mức vốn pháp định của chi nhánh nước ngoài:

   - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: 200 tỷ đồng Việt Nam; (vốn được cấp không thấp hơn 200 tỷ)

   - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 250 tỷ đồng Việt Nam; (vốn được cấp không thấp hơn 250 tỷ)

   - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 300 tỷ đồng Việt Nam. (vốn được cấp không thấp hơn 300 tỷ)

   + Bảo đảm biên khả năng thanh toán của chi nhánh nước ngoài cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu.

   Theo đó, hàng quý, căn cứ vào báo cáo tài chính, chi nhánh nước ngoài phải đánh giá lại nguồn vốn được cấp. Trường hợp nguồn vốn được cấp chưa đáp ứng quy định trên, chi nhánh nước ngoài phải báo cáo doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài để thực hiện các thủ tục bổ sung vốn theo quy định pháp luật trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc quý. Nếu không duy trì đủ nguồn vốn được cấp hoặc thực hiện bổ sung khi thiếu, chi nhánh nước ngoài vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 100.000.000 đồng. Ngoài ra, người quản trị, điều hành của chi nhánh nước ngoài đã được Bộ Tài chính phê chuẩn gây ra vi phạm sẽ bị buộc bãi nhiệm và một phần nội dung liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 2 đến 3 tháng.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử phạt chi nhánh nước ngoài của DN bảo hiểm không duy trì vốn được cấp bằng mức vốn pháp định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • điểm a Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 98/2013/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn