Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy định

26/04/2022

Xử phạt như thế nào đối với doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy định? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phương Dung. Tôi đang làm việc tại một công ty bảo hiểm ở TPHCM. Để phục vụ cho công việc của tôi, tôi có một số thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán và nếu doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán đó thì sẽ bị xử lý như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (p_dung2***@gmail.com)

  • Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy định
   (ảnh minh họa)
  • Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy định được quy định tại Điểm b Khoản 2; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 30 Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số như sau:

   2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

   b) Không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật;

   3. Hình thức xử phạt bổ sung:

   Đình chỉ hoạt động từ 02 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

   4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc bãi nhiệm chức vụ người quản trị, điều hành, chuyên gia tính toán đã được Bộ Tài chính phê chuẩn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

   b) Buộc đình chỉ các chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bổ nhiệm đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

   Ngoài ra, liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập cung cấp thông tin thêm đến bạn quy định những yêu cầu về khôi phục khả năng thanh toán, cụ thể như sau:

   Khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải chủ động thực hiện ngay các biện pháp tự khôi phục khả năng thanh toán đồng thời báo cáo Bộ Tài chính về thực trạng tài chính, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán và phương án khôi phục khả năng thanh toán.

   Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không tự khôi phục được khả năng thanh toán thì Bộ Tài chính có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện khôi phục khả năng thanh toán, gồm những biện pháp sau:

   - Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu;

   - Tái bảo hiểm; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động; đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động;

   - Củng cố tổ chức bộ máy và thay đổi người quản trị, điều hành của doanh nghiệp;

   - Yêu cầu chuyển giao hợp đồng bảo hiểm;

   - Các biện pháp khác.

   Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài sẽ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn việc thành lập và cơ chế hoạt động của Ban Kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán.

   Như vậy, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy định nêu trên thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đồng thời, những chức danh quản trị, điều hành được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc doanh nghiệp bổ nhiệm gây ra vi phạm sẽ bị buộc bãi nhiệm, buộc đình chỉ. Một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 2 tháng đến 3 tháng.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ yêu cầu về việc khôi phục khả năng thanh toán theo quy định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • điểm b Khoản 2; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 30 Nghị định 98/2013/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn