Xuất cảnh trái phép có được hưởng lương hưu hay không?

Ngày hỏi:21/12/2018

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc này với: Người đã xuất cảnh trái phép có được hưởng lương hưu nữa hay không? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

 • Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

  Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng mà xuất cảnh trái phép thì bị tạm dừng hưởng hằng tháng bạn nhé.

  Bên cạnh đó, nếu người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú thì họ sẽ tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

  Ngoài ra, với thời gian không nhận lương hưu khi xuất cảnh trái phép thì người xuất cảnh trái phép cũng sẽ được chi trả lại số tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi bạn nhé.

  Trên đây là nội dung giải đáp về trường hợp người đang nhận được lương hưu xuất cảnh trái phép. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn