Áp dụng bảng giá đất khu dân cư nông thôn

26/04/2022
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Quyết định 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội có nội dung: “d) Đối với các thửa đất của chủ sử dụng đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 của Bảng số 5, 6 và vị trí 2, vị trí 3 của Bảng số 7, 8 thuộc các khu dân cư cũ, không nằm trong khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư, không nằm trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, cách hè đường, phố (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá như sau: - Cách hè đường, phố trên 1000 m: áp dụng bảng giá đất khu dân cư nông thôn quy định tại Bảng số 9”. Xin hỏi quý Sở: - Nội dung quy định trên được hiểu như thế nào cho đúng? - Đối với thửa đất ở của chủ sử dụng thuộc khu dân cư cũ của xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức trước đây, sau này chuyển về thị xã Hà Đông nay thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông có đủ điều kiện như điểm d nêu trên, theo Quyết định 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội thì được áp dụng bảng giá đất khu dân cư nông thôn quy định tại Bảng số 9 của huyện nào? Đề nghị quý cơ quan giải thích. Xin trân trọng cảm ơn!
  • - Nội dung 1: Quy định được áp dụng đối với các thửa đất của một chủ sử dụng đất thuộc các khu dân cũ, không nằm trong khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư, không nằm trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp (áp dụng vị trí 2, 3, 4 của Bảng giá số 5; và vị trí 2, 3 của Bảng giá số 7, 8)
   - Nội dung 2: Đối với thửa đất của chủ sử dụng thuộc khu dân cư cũ xã Yên Nghĩa, nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông thì giá đất ở được quy định tại Bảng 5 (quận Hà Đông) theo Quyết định số: 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn