Bên cho thuê nhà chấm dứt việc cho thuê khi nào?

Ngày hỏi:13/07/2019

Chào anh chị, em là sinh viên năm nhất mới vào sài gòn để thuê nhà, em nghe nói khi thuê nhà thì phải có hợp đồng thuê nhà, tuy nhiên em mới thuê chỗ này thì chỉ nhận được 1 biên nhận đặt cọc thuê nhà trước 1 tháng và giá tiền thuê nhà mỗi tháng chứ không có hợp đồng thuê nhà, vậy trường hợp em đang ở mà chủ nhà yêu cầu dọn đi thì phải như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn giúp em.

  • - Căn cứ Điều 121 Luật nhà ở 2014 quy định hợp đồng về nhà ở bắt buộc phải lập thành văn bản, có nghĩa là phải có hợp đồng. => Biên bản bạn nhận được xem như là một hợp đồng chỉ xác định giá tiền, vậy nên những quyền và nghĩa vụ các bên không thỏa thuận thì sẽ thực hiên theo quy định của pháp luật.

    - Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 131 Luật nhà ở 2014 thì khi không có thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng.

    => Kết luận: Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì khi cho thuê nhà phải lập thành văn bản, biên nhận bạn nhận xem như là một hợp đồng, và những quyền và nghĩa vụ không thỏa thuận sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp này nếu bạn không thỏa thuận thời hạn chấm dứt hợp đồng thì bên cho thuê có quyền yêu cầu chấm dứt nhưng phải thông báo cho bạn trước 90 ngày.

    Trên đây là nội dung tư vấn.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn