Bỏ hoang đất bao lâu thì bị phạt?

26/04/2022

Cho mình hỏi về luật đất đai. Đất được giao cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng mà họ bỏ hoang thì bị phạt luôn không? Hay phải bỏ hoang bao lâu thì mới bị phạt? 

  • Theo Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013 thì việc không sử dụng đất là hành vi bị cấm.

   Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP có quy định: Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:

   - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;

   - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

   Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

   Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc bỏ hoang đất sẽ bị phạt khi:

   - Bỏ hoang đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục;

   - Bỏ hoang đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục;

   - Bỏ hoang đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn