Bỏ hoang đất trồng cây hàng năm bị phạt bao nhiêu?

26/04/2022

Trường hợp người dân được giao đất trồng cây hàng năm mà lại không sử dụng, bỏ hoang thì có vi phạm gì không ạ? Nếu có thì bị xử lý thế nào?

  • Theo Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013 thì không sử dụng đất là hành vi bị cấm.

   Theo Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trường hợp không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:

   - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;

   - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

   Như vậy, hành vi bỏ hoang đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục mà không thuộc các trường hợp bất khả kháng thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng phụ thuộc vào diện tích đất bị bỏ hoang.

   Ngoài ra, áp dụng biện pháp buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn