Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai?

26/04/2022

Mình được biết hệ thông quản lý nhà nước về đất đai được triển khai từ trung ương đến địa phương và mình muốn biết tại trung ương có phải Bộ xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai không?

  • Căn cứ Điều 24 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   1. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.

   2. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức dịch vụ công về đất đai được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

   Như vậy, đối với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn