Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp

26/04/2022
Qua tìm hiểu tôi được biết, ngày 3/7/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp; trong đó quy định các giải pháp và cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư (Giải pháp thu hút các nhà đầu tư; Giải pháp về quy hoạch - kiến trúc; Giải pháp về đất đai….), cụ thể: - Giải pháp thu hút các nhà đầu tư: “Cho phép chủ đầu tư dự án được quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng hoặc tự thiết kế, thi công xây lắp (nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng) đối với hạng mục công trình, công trình trong phạm vi dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của chủ đầu tư (đối với hạng mục công trình, công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách thì phải thực hiện đấu thầu)”; - Giải pháp về quy hoạch - kiến trúc: “Trong quá trình lập (hoặc điều chỉnh), phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, UBND cấp tỉnh được phép xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch (gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số, chiều cao tầng) đối với các khu vực có dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm đảm bảo khả năng cân đối tài chính, hiệu quả kinh tế, xã hội của từng dự án và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương”; - Giải pháp về đất đai: “Chủ đầu tư dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất được giao (hoặc thuê) để thực hiện dự án (kể cả phần diện tích được phép chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi dự án theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”. Xin hỏi, trường hợp cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp có được áp dụng các giải pháp và cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ không?
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản....) thì lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản (trong đó có công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó cá nhân, tổ chức khi triển khai đầu tư kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và phải có đăng ký đầu tư kinh doanh bất động sản.... theo quy định của pháp luật.

   Khi cá nhân, tổ chức muốn tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật. Đối với cá nhân, tố chức đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đều được áp dụng các giải pháp và cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/07/2007 của Chính phủ./.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Nghị quyết 34/2007/NQ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn