Các căn hộ chưa ký hợp đồng mua bán thì có bắt buộc phải có bảo lãnh ngân hàng hay không?

26/04/2022

Khoản 2 Điều 80 Luật Kinh doanh Bất động sản quy định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án hoặc đã ký hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật này. Các thủ tục ở trên có bao gồm bảo lãnh ngân hàng hay không? 

    • Quy định này áp dụng đối với các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua đã ký trước ngày 01/07/2015. Như vậy, đối với các căn hộ chưa ký hợp đồng mua bán thì vẫn phải tuân thủ quy định về việc phải có bảo lãnh ngân hàng mới được tiếp tục bán trước khi được xây dựng xong.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn