Cầm cố đất đai

26/04/2022

Cho em hỏi: Việc 02 cá nhân thực hiện cầm cố đất đai (có Giấy chứng nhận QSD đất, diện tích 2000m2 đất lúa, đất không có tranh chấp, QSD đất không bị kê biên,không nằm trong quy hoạch, giải tỏa) có được hay không? Trình tự, thủ tục như thế nào? Có cần đăng ký trích đo địa chính thửa đất không?

    • Đất đai không phải là tài sản cầm cố, mà chỉ là tài sản đem đi thế chấp. việc 2 cá nhân nhận thế chấp với nhau là trái với quy định của pháp luật, nên bạn sẽ không thực hiện được việc cầm cố và đăng ký bảo đảm theo quy định của pháp luật.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn