Chậm nộp tiền sử dụng đất sẽ bị phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:14/03/2019

Nhà em bị giải tỏa trắng và được cấp một nền tái định cư tại dự án. Năm 2012 em được nhận quyết định giao đất nền tái định cư với số tiền sử dụng đất phải nộp là 135 triệu đồng. Đến nay em mới đi nộp tiền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận thì được cơ quan thuế thông báo là em bị phạt chậm nộp tiền sử dụng đất là 129 triệu đồng. Anh/chị có cách nào, hay quy định nào của luật để tháo gỡ cho em được miễn tiền phạt chậm nộp hay không. Xin chân thành cám ơn!!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chậm nộp tiền sử dụng đất sẽ bị phạt bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 4 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

   Thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

   a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

   b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

   c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

   Tại Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định rõ: Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Cụ thể như sau: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (Khoản 3 Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016).

   Tiền chậm nộp = 0,05% x Số tiền chậm nộp x Thời gian chậm nộp

   Như vậy, vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên bạn cần căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế để xác định cụ thể số thuế phải nộp cũng như số ngày chậm nộp theo công thức trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn