Chi phí bảo trì trong giá thuê nhà ở công vụ

26/04/2022
Hiện tại tôi đang gặp khó khăn trong việc xác định tổng chi phí bảo trì để đưa vào tính giá cho thuê nhà công vụ. Xin Bộ Xây dựng vui lòng hướng dẫn cụ thể như sau: Tại khoản 3 điều 11của Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/01/2014 của Bộ Xây dựng có hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà công vụ, trong công thức có yêu cầu phải xác định được chi phí "Bt" là tổng chi phí bảo trì nhà chung cư bình quân (đồng/năm). Tại điểm b, khoản 2, điều 11của Thông tư số 01/2014/TT-BXD qui định: "chi phí bảo trì là toàn bộ chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của nhà ở công vụ; chi phí cho công tác bảo trì công trình do chủ đầu tư tính toán, xác định trên cơ sở quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập." Tôi đang gặp khó khăn là: Phần quy trình bảo trì do tư vấn lập thì đã có rồi, có nêu cấu kiện nào sau thời gian bao lâu sẽ sửa chữa định kỳ hay thường xuyên phải sửa bộ phận nào của công trình. Như vậy tổng chi phí bảo trì để đưa vào tính giá phải xác định như thế nào? Ví dụ: Qui trình bảo trì nêu: công trình có niên hạn sử dụng 25 năm, phần mái tole phải thường xuyên thay mới 5 năm một lần. Như vậy dự toán cho chi phí bảo trì để tính giá cho thuê có phải tính cho 5 lần thay mái (chi phí được lập tại thời điểm tính dự toán) có tính trượt giá đến 25 năm sau? Còn phần chi phí sửa chữa đột xuất thì làm sao biết được mà đưa vào tính giá cho thuê nhà công vụ hay phải dự kiến hoặc lập dự toán bảo trì hàng năm và hàng năm sẽ điều chỉnh giá cho thuê nhà công vụ?
  • Nhà ở công vụ là loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, có tính chất đặc thù riêng dùng để bố trí cho thuê cho các cán bộ được điều động, luân chuyển từ địa phương này về làm việc tại địa phương khác theo quy định của pháp luật. Trong thư điện tử của ông Trần Ngọc Nhân không nói rõ là đại diện cho cơ quan, tổ chức nào thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ. Mặt khác, các vấn đề có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà ở công vụ đã được quy định cụ thể trong Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

   Do đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề nghị ông Trần Ngọc Nhân có văn bản cụ thể đại diện cho cơ quan, tổ chức thực hiện việc quản lý nhà ở công vụ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ hướng dẫn cụ thể những vướng mắc của ông Trần Ngọc Nhân.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn