Chính sách bán đất bãi bồi và đất ruộng phần trăm của các hộ gia đình thuộc hợp tác xã cho các công ty và trả tiền cho các hợp tác xã

26/04/2022
Thưa Sở Tài nguyên và Môi Trường! Tôi muốn hỏi về việc: Năm 2013 đất đai thuộc diện hợp tác xã Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam có chính sách bán đất bãi bồi và đất ruộng phần trăm của các hộ gia đình thuộc hợp tác xã cho các công ty và trả tiền cho các hợp tác xã,trong đó các hộ gia đình còn hộ khẩu tại xã, mặc dù có làm ăn kinh tế ở đâu mà còn khẩu tại đó vẫn được nhận. Nhưng hộ gia đình tôi không được nhận. Xét về lịch sử thì cha mẹ chúng tôi và bản thân chúng tôi đã chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà Nước, ủng hộ lời kêu gọi vận động, đóng góp công sức, của cải vào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp Xã Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam. Những năm cuối 80 đầu những năm 90 thế kỉ trước do thiên tai lũ lụt, đói kém, mất mùa, nên gia đình bỏ quê vào ấp 6 - Sông Ray - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai làm ăn kinh tế từ tháng 9 năm 1994. Lúc bỏ quê, gia đình tôi bỏ ra đi tự phát, chưa có cắt hộ khẩu của gia đình vì nghĩ nếu đi làm ăn không được thì còn về lại quê có đất ở hợp tác xã còn có đất mà làm. Với hoàn cảnh mất mùa, đói kém như thế, hộ ra đình tôi bỏ ra đi tự phát cũng không để đất lại cho ai, không cắt hộ khẩu, đất đai của hộ gia đình tôi để lại hợp tác xã Mộc Bắc giữ, quản lý và sử dụng vì chúng tôi nghĩ còn quay về quê. Năm 2013 hợp tác xã Mộc Bắc có bán đất bãi bồi và đất ruộng của các hộ trong hợp tác xã và đền bù cho các hộ gia đình trong hợp tác xã còn khẩu. Trong khi đó các hộ gia đình trong hợp tác xã còn khẩu cũng bỏ quê ra đi như gia đình tôi thì được nhận tiền đền bù. Hộ gia đình tôi thì không được nhận và không ai nói gì đến. Tôi thiết nghĩ nếu hợp tác xã lấy đất sử dụng thì thôi nay hợp tác xã đã bán đất đi và đền bù cho các hộ gia đình thì tại sao gia đình tôi laị được? Nên tôi viết câu hỏi này xin quý sở trả lời giúp tôi, nếu biết cơ quan nào giải quyết và thủ tục của tôi phải làm như thế nào và liên hệ ai thì xin cho tôi biết. Xin chân thành cảm ơn!
  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   - Theo nội dung câu hỏi ông nêu thì từ thời điểm tháng 9 năm 1994 gia đình ông đã đi vào Ấp 6 – Sông Ray – Cẩm Mỹ - Đồng Nai và không để lại đất nông nghiệp cho ai.

   + Theo quy định tại Khoản 6, Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 có quy định “Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất.”

   + Theo quy định tại Khoản 2, Điều, 10 Luật Đất đai năm 2003 quy định “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

   + Khoản 11, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 quy định Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp “Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;”

   - Như vậy khi gia đình ông đi vào Ấp 6 – Sông Ray – Cẩm Mỹ - Đồng Nai, không để lại cho ai, có để lại Hợp tác xã Mộc Bắc giữ nhưng không nêu có giấy tờ được cơ quan Nhà nước chấp thuận hay không.

   + Theo quy định, đất đó không sử dụng 12 tháng thì Nhà nước thu hồi và đã giao cho người khác có nhu cầu sử dụng. Nên khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện ác dự án thì gia đình ông không phải là người sử dụng đất bị thu hồi, nên không được bồi thường, hỗ trợ

   + Trường hợp để lại đất Hợp tác xã Mộc Bắc giữ mà có giấy tờ được cơ quan Nhà nước chấp thuận thì Ông liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Mộc Bắc để được xem xét giải quyết.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn