Chủ tịch UBND cấp huyện có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thu hồi đất không?

26/04/2022

Xin hỏi, Chủ tịch UBND cấp huyện có được uỷ quyền ký quyết định cưỡng chế thu hồi đất cho Phó chủ tịch không? Nếu được thì việc uỷ quyền cho cả nhiệm kỳ được không? 

  • Chủ tịch UBND cấp huyện có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thu hồi đất không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 71 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

   Như vậy, theo quy định trên thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩn quyền ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

   Và tại Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể tại khoản 6 Điều 29 có quy định như sau:

   Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

   - Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;...

   Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện có quyền ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của mình. Về thời hạn ủy quyền của cấp trưởng đối với cấp phó chúng tôi chưa ghi nhận được quy định về việc ủy quyền cho cả nhiệm kỳ bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn