Chứng chỉ môi giới và định giá Bất động sản

Công ty tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề môi giới và định giá bất động sản thì có cần phải có chứng chỉ không? Điều kiện để được cấp 2 loại chứng chỉ này là gi?

  • Công ty bạn muốn bổ sung thêm 2 ngành nghề trên thì bắt buộc phải có ít nhất 1 chứng chỉ môi giới bất động sản và 02 chứng chỉ định giá bất động sản.
   Theo quy định tại điều 8 Luật kinh doanh bất động sản: “…Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản…” Điều 50 Luật kinh doanh bất động sản quy định: “1. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Đã được đào tạo về môi giới bất động sản; c) Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. 2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản bao gồm: a) Đơn xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ, kèm theo ảnh của người xin cấp chứng chỉ; b) Bản sao giấy chứng nhận đã qua đào tạo về môi giới bất động sản….” Điều kiện được cấp chứng chỉ định giá theo quy định điều 55 Luật kinh doanh bất động sản như sau: “1. Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Có trình độ từ cao đẳng trở lên; c) Đã được đào tạo về định giá bất động sản; d) Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản. 2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản bao gồm: a) Đơn xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ, kèm theo ảnh của người xin cấp chứng chỉ; b) Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; c) Bản sao giấy chứng nhận đã qua đào tạo về định giá bất động sản…”


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn