Chứng nhận quyền sử dụng đất theo NĐ 61/2007/CP

26/04/2022
Gia đình tôi đến nay đã ở tại khu Tập thể Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền gần 50 năm. Ban đầu là nhà cấp IV, vào năm 2006, nhà tôi thuộc diện mua theo nghị định 61/CP. Năm 2008, vì hoàn cảnh kinh tế, gia đình tôi không thanh toán tiền sử dụng đất một lần được. Gia đình tôi đã làm đơn mong muốn được thực hiện theo NQ 48/2007/CP (ghi nợ không tính lãi suất). Nhưng công ty Phát Triển nhà số 5 Nghĩa Tân đã giải thích với gia đinh tôi: đến bây giờ (năm 2009), công ty vẫn chưa nhận được NQ 48/2007/CP, và gia đình tôi phải thực hiện theo chế độ thuê nhà (trong khi nhà cấp IV đã tháo dỡ và gia đình tôi đã xây dựng lại). Vậy mong Bộ Xây dựng trả lời cho gia đình tôi biết liệu Công ty Phát Triển nhà số 5 Nghĩa Tân thực hiện như vậy có đúng chính sách Nhà nước không?
  • Do không có đầy đủ thông tin về trường hợp nhà đất nêu trong thư nên Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản – Bộ Xây dựng không có cơ sở để trả lời cụ thể, mà chỉ trả lời về nguyên tắc đã quy định tại Nghị định số 61/CP, Nghị quyết 48/2007/NĐ và Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP của Chính phủ như sau:

   Đối với nhà ở cấp IV thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán tại các khu tập thể (trừ những nhà ở có khả năng sịnh lợi cao tại các vị trí mặt đường, mặt phố) thì khi bán, giá đất và giá nhà được áp dụng theo Điểm a và Điểm b Mục 2 Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ. Tiền sử dụng đất trong giá bán nhà được ghi nợ không có lãi suất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cấp cho người mua. Trong thời gian chưa trả hết tiền mua nhà, nếu người mua nhà tiến hành giao dịch đối với nhà ở đó (bán, tặng, cho, đổi, thế chấp) thì phải trả hết khoản nợ tiền sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch này.

   Cơ quan trực tiếp bán nhà có trách nhiệm nghiên cứu các chính sách về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn