Chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cá nhân, tổ chức khác

26/04/2022

Chúng tôi là công ty TNHH 2 TV trở lên, thành lập theo các quy định Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Công ty có một thành viên góp vốn là người nước ngoài (sở hữu 49% vốn điều lệ) được Điều lệ và Giấy chứng nhận ĐKDN của công ty quy định là người đại diện theo pháp luật của công ty. Hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cá nhân, tổ chức khác, vậy người đại diện theo pháp luật của công ty trong trường hợp nêu trên có được đại diện ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty hay không? Nếu có, thì thủ tục công chứng trong trường hợp này như thế nào?

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp uỷ quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khác hàng và với cơ quan Nhà nước. Quyền, nghĩa vụ và chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

   Công ty của bạn có người đại diện là người có quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quyền ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với đối tác nhân danh công ty và vì lợi ích công ty. Do đó có quyền đại diện cho công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định bắt buộc phải được công chứng. Việc công chứng HĐ này được công chứng viên thực hiện tại phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn