Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

26/04/2022

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định tại Điều 36 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 với nội dung như sau:

   - Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản, có xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản chuyển nhượng.

   - Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng với bên cho thuê mua. Bên cho thuê mua có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

   - Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   - Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn