Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không?

Ngày hỏi:26/07/2022

Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không? Đất làm nghĩa trang được xác định là loại đất gì? Những loại đất nào được xác định là đất nông nghiệp?

  • Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không?

   Câu hỏi: Xin chào! Người Việt Nam lấy chồng Mỹ và qua Mỹ định cư thì có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam không? Nhờ tư vấn.

   Trả lời:

   Theo Khoản 6 Điều 5 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

   Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

   Mà Khoản 10 Điều 3 Luật này cũng có quy định: Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

   Như vậy, bạn định cư ở nước ngoài thì vẫn được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

   Đất làm nghĩa trang được xác định là loại đất gì?

   Câu hỏi: Căn cứ vào mục đích sử dụng đất thì đất làm nghĩa trang được xác định là loại đất gì? Xin được giải đáp.

   Trả lời:

   Theo Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

   Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

   Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

   ...

   Theo đó, đất làm nghĩa trang được xác định là đất phi nông nghiệp.

   Những loại đất nào được xác định là đất nông nghiệp?

   Câu hỏi: Căn cứ vào mục đích sử dụng đất thì có đất nông nghiệp, phi nông nghiệp,... Em đang thắc mắc những loại đất nào thì được xác định là đất nông nghiệp? Anh/chị tư vấn cho em được không?

   Trả lời:

   Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

   - Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

   - Đất trồng cây lâu năm;

   - Đất rừng sản xuất;

   - Đất rừng phòng hộ;

   - Đất rừng đặc dụng;

   - Đất nuôi trồng thủy sản;

   - Đất làm muối;

   - Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn