Công ty kinh doanh bất động sản có phải công khai với khách hàng những hạn chế của bất động sản khi kinh doanh hay không?

26/04/2022

Công ty kinh doanh bất động sản có phải công khai với khách hàng những hạn chế của bất động sản khi kinh doanh hay không? Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có được công khai thông tin về bất động sản trên các phương tiện thông tin đại chúng hay không?

Chào anh chị, tôi đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang có dự tính sẽ mua một biệt thự tại khu vực Thành phố Thủ Đức để đầu tư. Anh chị cho tôi hỏi những công ty kinh doanh bất động sản có phải công khai những hạn chế, khuyết điểm của bất động sản để khách hàng loại trừ được những rủi ro khi mua bán hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Công ty kinh doanh bất động sản có phải công khai với khách hàng những hạn chế của bất động sản khi kinh doanh hay không?

   Tại Khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

   2. Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm:

   a) Loại bất động sản;

   b) Vị trí bất động sản;

   c) Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản;

   d) Quy mô của bất động sản;

   đ) Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư;

   e) Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản;

   g) Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

   h) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

   i) Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, công ty kinh doanh bất động sản có phải công khai với khách hàng những hạn chế của bất động sản khi kinh doanh như những hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng của bất động sản nếu có tồn tại những hạn chế đó.

   Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có được công khai thông tin về bất động sản trên các phương tiện thông tin đại chúng hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về hình thức công khai thông tin về bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như sau:

   1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức sau đây:

   a) Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

   b) Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

   c) Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.

   Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được công khai thông tin dự án bằng các hình thức được liệt kê như trên. Chính vì vậy, việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng không phải là hình thức công khai thông tin về bất động sản.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn