Công ty thu gom rác thải có được miễn tiền thuê đất?

26/04/2022

Tôi đang công tác tại Công ty CP Môi trường đô thị X, nhiệm vụ thu gom và xử lý rác thải, cho tôi hỏi công ty có được miễn tiền thuê đất hay không?

  • Công ty thu gom rác thải có được miễn tiền thuê đất?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 110 Luật đất đai 2013 thì các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định cụ thể như sau:

   - Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   + Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

   + Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

   + Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

   + Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

   + Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

   + Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

   + Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

   - Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Như vậy, đối chiếu quy định trên thì công ty bạn không thuộc trường hợp được miễn giảm tiền thuê đất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn