Đất chưa được cấp sổ đỏ thì có được để lại thừa kế hay không? Hợp thửa với đất hàng xóm thì được cấp sổ chung hay sổ riêng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/06/2022

Đất chưa được cấp sổ đỏ thì có được để lại thừa kế không? Hợp thửa với đất hàng xóm thì được cấp sổ chung hay sổ riêng? Người già, người cao tuổi có được cấp sổ đỏ?

  • Đất chưa được cấp sổ đỏ thì có được để lại thừa kế không?

   Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được để lại thừa kế cho người khác không? Mong sớm nhận phản hồi.

   Trả lời:

   Tại Điều 188 Luật đất đai 2013, có quy định:

   Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền ... thừa kế... bằng quyền sử dụng đất

   1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

   a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   b) Đất không có tranh chấp;

   c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   d) Trong thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp người để lại thừa kế chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được để lại phần đất đó cho người, tổ chức hưởng thừa kế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Hợp thửa với đất hàng xóm thì được cấp sổ chung hay sổ riêng?

   Tôi được nhận thừa kế tài sản của bố, tuy nhiên phần đất này không đủ diện tích tách thửa nên tôi muốn hợp thửa với đất nhà hàng xóm để xin cấp giấy chứng nhận. Cho tôi hỏi trường hợp này tôi được cấp sổ chung hay sổ riêng? Xin tư vấn giúp tôi.

   Trả lời:

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

   2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 về Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

   2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

   Đối với mảnh đất không đủ diện tích tách thửa thì chủ đất có thể chọn cách hợp thửa với chủ đất bên cạnh để có thể đủ điều kiện tách thửa và cấp giấy chứng nhận. Đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì được cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

   Do đó, có thể hiểu rằng đối với trường hợp này có thể cấp giấy cho mỗi người 01 giấy chứng nhận, tuy nhiên nội dung trên giấy chứng nhận vẫn thể hiện là tài sản chung của 02 người.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Người già, người cao tuổi có được cấp sổ đỏ?

   Ban biên tập cho tôi hỏi, năm nay mẹ tôi đã 76 tuổi. Ban biên tập cho tôi hỏi với độ tuổi như mẹ em đó có được cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất không?

   Trả lời:

   Theo quy định tại Điều 99 Luật đất đai 2013 có quy định:

   Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

   a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

   b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

   c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

   d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

   đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

   e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

   g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

   h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

   i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

   k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

   Đồng thời tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bao gồm:

   1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

   2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

   3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

   4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

   5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

   Theo quy định trên thì người già và người cao tuổi không hợp trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nên đối với trường hợp của mẹ bạn (76 tuổi) nếu đáp ứng các điều kiện để được cấp thì vẫn được cấp bạn nhé. Pháp luật không có giới hạn về độ tuổi tối đa đế được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn