Đất không có sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi?

Ngày hỏi:09/03/2019

Xin cho hỏi: Gia đình tôi bị nhà nước thu hồi đất để làm dự án phát triển kinh tế. Nhưng đất gia đình tôi sử dụng đã lâu nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Không có sổ đỏ nhưng tôi có Bằng khoán điền thổ do chế độ cũ cấp thì tôi có được bồi thương đất khi bị thu hồi không ạ? Đât của tôi sử dụng lâu này có người dân xung quanh làm chứng và không có tranh chấp gì với ai cả? Xin luật sư giúp đỡ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   Trong đó, theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Không thuộc diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

   - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

   Mặt khác, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

   - Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

   - Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

   - Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

   - Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

   - Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

   - Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì người sử dụng đất có đất bị thu hồi được Nhà nước bồi thường về đất khi diện tích đất bị thu hồi không thuộc diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và có giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

   Trong đó, theo quy định tại Điều 15 Luật Đất đai 2013 thì Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất bao gồm:

   - Bằng khoán điền thổ.

   - Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

   - Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

   - Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận.

   - Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp.

   - Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.

   - Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận.

   Như vậy: Căn cứ vào các dẫn chứng trên đây thì trường hợp người sử dụng đất có đất bị thu hồi được Nhà nước bồi thường về đất khi diện tích đất bị thu hồi không thuộc diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và đất đó đã có Bằng khoán điền thổ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

   Do đó: Đối với trường hợp gia đình bạn bị nhà nước thu hồi đất để làm dự án phát triển kinh tế, đất chưa được cấp sổ đỏ nhưng có Bằng khoán điền thổ do chế độ cũ cấp, đáp ứng đủ điều kiện được Nhà nước bồi thương về đất khi thu hồi đất. Nên trong trường hợp này, gia đình bạn được giải quyết bồi thường về đất theo quy định của pháp luật khi bị thu hồi đất.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn