Đất làm từ đường dòng họ đứng tên ai?

26/04/2022

Bố tôi tặng cho một mảnh đất để làm từ đường. Vậy cho hỏi khi ông trưởng tộc đi sang tên thì đất để làm từ đường đứng tên ai?

  • Theo Khoản 5 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định: Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Nếu đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ thì dòng họ ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ.

   Bên cạnh đó, tại Điểm i Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định việc thể hiện thông tin trên GCNQSDĐ đối với đất cộng đồng dân cư - nhà thờ họ, cụ thể như sau:

   "Cộng đồng dân cư thì ghi tên của cộng đồng dân cư (do cộng đồng dân cư xác định, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận) và địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư."

   Như vậy, khi xin cấp GCNQSDĐ đối với đất làm nhà thờ họ thì trên GCN sẽ ghi người sử dụng là tên của cộng đồng dân sự (ví dụ trên bìa đỏ sẽ ghi người sử dụng đất là: Dòng họ Nguyễn Xuân) chứ không phải ghi tên của trưởng tộc.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn