Đất rừng phòng hộ được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở không?

Ngày hỏi:08/10/2019

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ sang đất ở có được không ạ? Tư vấn giúp mình với ạ. Theo Luật đất đai năm 2013 quy định tại điểm c, khoản 1, điều 57 là không được chuyển sang đất ở phải không ạ?

  • Đất rừng phòng hộ được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định đất phòng hộ thuộc nhóm đất nông nghiệp, và đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

   Theo Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định: Yêu cầu khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

   Như vậy, khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất phòng hộ sang đất ở phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn