Đất thuê hết hạn bị thu hồi có được bồi thường?

26/04/2022

Gia đình tôi có thuê một diện tích đất nông nghiệp của nhà nước khoản 3000 m2 để làm kinh tế trong thời hạn thuê là 20 năm đã được cấp sổ đỏ. Đến cuối năm 2019 thời hạn thuê đất sẽ hết và gia đình tôi không muốn gia hạn nữa vì làm không có hiệu quả kinh tế. Vậy khi đó gia đình tôi bị nhà nước thu hồi lại đất thì gia đình có được bồi thường đất không?

  • Tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   "Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

   1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

   ...

   d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;"

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn thì sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

   Tại Khoản 2 Điều 126 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   "Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

   2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp hết thời hạn thuê đất nông nghiệp ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ mà nếu hộ gia đình, cá nhân vẫn có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất, thời hạn thuê đất không quá 50 năm.

   Công nếu trường hợp hết thời hạn thuê đất nông nghiệp ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì nhà nước thu hồi đất theo hình thức đất được Nhà cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 (kể trên).

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất nông nghiệp bao gồm: (1) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; (2) Đất trồng cây lâu năm; (3) Đất rừng sản xuất; (4) Đất rừng phòng hộ; (5) Đất rừng đặc dụng; (6) Đất nuôi trồng thủy sản; (7) Đất làm muối; (8) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 82 Luật Đất đai 2013 thì nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

   - Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013;

   - Đất được Nhà nước giao để quản lý;

   - Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013;

   - Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sẽ không bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì gia đình tôi có thuê một diện tích đất nông nghiệp của nhà nước khoản 3000 m2 để làm kinh tế trong thời hạn thuê là 20 năm đã được cấp sổ đỏ. Đến cuối năm 2019 thời hạn thuê đất sẽ hết và gia đình tôi không muốn gia hạn nữa vì làm không có hiệu quả kinh tế

   Do đó: Khi hết thời hạn thuê đất nông nghiệp ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà gia đình bạn không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì nhà nước thu hồi đất theo hình thức đất được Nhà cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn và sẽ không bồi thường về đất cho gia đình bạn khi thu hồi đất trong trường hợp này.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn