Đất xây dựng nhà thờ được người dân tặng cho vào năm 2003 thì có được làm số đỏ hay không?

Ngày hỏi:03/05/2022

Đất xây dựng nhà thờ được người dân tặng cho vào năm 2003 thì có được làm số đỏ hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất cho cơ sở tôn giáo? Chào anh chị, tôi là giám mục tại nhà thờ. Đất xây dựng nhà thời hiện nay là từ người dân hiến tặng vào năm 2003. Anh chị cho tôi hỏi mảnh đất này có được làm sổ đỏ hay không? Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Đất xây dựng nhà thờ được người dân tặng cho vào năm 2003 thì có được làm số đỏ hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Đất xây dựng nhà thờ được người dân tặng cho vào năm 2003 thì có được làm số đỏ hay không?

   Tại Khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai 2013 có quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất như sau:

   4. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Được Nhà nước cho phép hoạt động;

   b) Không có tranh chấp;

   c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004.

   Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì đất xây dựng nhà thờ được người dân tặng cho vào năm 2003 thì có thể được cấp số đỏ. Tuy nhiên, cần phải đáp ứng thêm các điều kiện khác được quy định như trên thì mảnh đất mới được cấp sổ.

   Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất cho cơ sở tôn giáo?

   Tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai 2013 có quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

   b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

   c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

   d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

   đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

   Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất đối với cơ sở tôn giáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn