Đấu giá quyền sử dụng đất

26/04/2022

Tôi có tham gia mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước đấu giá một ô đất tại huyện X (Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất), hết thời hạn đăng ký mua tài sản chỉ có một mình tôi đăng ký tham gia đấu giá thì cuộc bán đấu giá có được tổ chức không?

  • Căn cứ Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 quy định về bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá “Việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá không áp dụng đối với tài sản được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định này”.

   Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 quy định“Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”;

   Như vậy trong trường hợp này thì cuộc bán đấu giá không tổ chức.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn