Đề xuất: Tất cả chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/02/2023

Xin hỏi dự thảo mới về Luật Kinh doanh bất động sản quy định về chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện như thế nào? - Câu hỏi của Minh Thu (Hà Nam).

  • Theo dự thảo, nội dung hoạt động của sàn giao dịch môi giới bất động sản bao gồm những gì?

   Theo Điều 63 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định nội dung hoạt động của sàn giao dịch môi giới bất động sản bao gồm:

   - Thực hiện giao dịch mua, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản.

   - Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản.

   - Cung cấp các thông tin giao dịch bất động sản cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

   - Sàn giao dịch môi giới bất động sản có thể hoạt động theo hình thức: sàn giao dịch môi giới bất động sản trực tiếp; sàn giao dịch môi giới bất động sản điện tử.

   - Xác nhận các giao dịch bất động sản thực hiện thông qua sàn theo quy định của Luật này. Xác nhận này làm cơ sở để các chủ thể tham gia giao dịch kê khai nộp thuế cho nhà nước, đăng ký biến động, sang tên quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất theo quy định Luật này và các luật khác có liên quan.

   - Thực hiện báo cáo các thông tin về hoạt động kinh doanh của sàn đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

   - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

   (Hình từ Internet)

   Đề xuất: Tất cả chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản?

   Căn cứ Điều 60 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới nhất có đưa ra phương án xây dựng như sau:

   Các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản

   PA1:

   1. Chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

   2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, bán, cho thuê nhà ở, các công trình xây dựng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên.

   PA 2:

   1. Các bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Luật này mà chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.

   2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, bán, cho thuê nhà ở, các công trình xây dựng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên.

   Theo đó, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã đưa ra đề xuất rằng: chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

   Ngoài ra, Chủ đầu tư chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

   Đồng thời, các bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Luật này mà chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.

   Sàn giao dịch môi giới bất động sản hoạt động theo nguyên tắc nào?

   Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có đưa ra dự thảo về nguyên tắc hoạt động của sàn giao dịch môi giới bất động sản bao gồm:

   - Sàn giao dịch môi giới bất động sản hoạt động phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 về nguyên tắc kinh doanh bất động sản.

   - Hoạt động của sàn giao dịch môi giới bất động sản phải công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

   - Được đăng tải thông tin về Sàn giao dịch môi giới bất động sản trên hệ thống thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản.

   - Khi ký hợp đồng với cá nhân môi giới bất động sản thì cá nhân môi giới phải có đủ điều kiện được hoạt động theo Luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn