Điều kiện để làm sổ đỏ đất lõi.

26/04/2022

 Tôi muốn hỏi về những điều kiện để làm sổ đỏ đất lõi.  Gia đình tôi có mảnh đất rộng 11.5m sâu 30m, đã đc cấp bìa đỏ với diện tích là : ( 11.5m x 20m). Tuy nhiên đến năm 2012 gia đình tôi có bán thửa đất (tạm gọi là thửa đất  A)  là: (6.5m x 20m). Và xây nhà trên mảnh đất liền kề ( tạm gọi là mảnh đất B) thửa đất B là diện tích( 5m x 20m). Tuy nhiên đằng sau mảnh đất A gia đình tôi vẫn còn 1 mảnh đát lõi (tạm gọi là mảnh C có diện tích: rộng 6.5m sâu 10m, ko bị tranh chấp, đất do Bố tôi khai phá) liền kề với mảnh đất A. Nay tôi muốn làm bìa đỏ cho mảnh đất C. vậy tôi phải có điều kiện gì, và thủ tục làm ra sao? 

  • Dựa trên các thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi đưa ra một số ý kiến như sau:

   Thứ nhất: các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được quy định tại ĐIều 99, 100, 101 Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014.

   Thứ hai, có thể hiểu gia đình bạn đang sử dụng mảnh đất C , không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, và muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất này.

   - Theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai, Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong hai trường hợp:

   + có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

   + đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Cụ thể Điều 20, điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã hướng dẫn chi tiết nội dung này.

   Như vậy nếu trường hợp của bạn thuộc một trong hai trường hợp đã nêu ở trên thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn