Điều kiện để được bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất

26/04/2022

Tôi được biết sau khi bị thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân ... bị thu hồi đất có thể được bồi thường bằng tiền hoặc nhà tái định cư. Vì thực tế hiện tại những nhà tái định cư được xây dựng không đúng với mong muốn, nên rất nhiều hộ gia đình mong muốn được nhận bồi thường bằng tiền. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Điều kiện để được nhận bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất được quy định như thế nào? 

  • Tại Điều 74 Luật đất đai 2013 có quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

   - Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

   - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   - Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

   Và tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013, có quy định điều kiện để được bồi thường bằng tiền khi bị Nhà nước thu hồi đất như sau:

   - Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

   - Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

   Lưu ý: Với trường hợp này nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn