Điều kiện để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

26/04/2022

Tôi muốn tham gia đấu giá mua một lô đất do Nhà nước bán đấu giá. Xin hỏi điều kiện để tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

  • Theo điều 9 Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm Quyết định 35A ngày 21-12-2015 của UBND tỉnh thì điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá được quy định như sau:


   1. Có tờ khai tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện đấu giá QSDĐ phát hành.


   2. Điều kiện về khả năng tài chính và kỹ thuật:


   a) Đối với trường hợp đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư: người tham gia đấu giá phải có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án; ký quỹ theo quy định; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.


   b) Đối với trường hợp đấu giá QSDĐ để giao đất ở tại đô thị, nông thôn: người tham gia đấu giá không cần điều kiện về khả năng tài chính và kỹ thuật.


   c) Đối với trường hợp đấu giá QSDĐ để thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (thuộc quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng của xã, phường, thị trấn): người tham gia đấu giá không cần điều kiện về khả năng tài chính và kỹ thuật.


   3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 2 doanh nghiệp (DN) trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được 1 DN tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, DN liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một DN tham gia đấu giá một thửa đất. Trường hợp một trong các thành viên của hộ gia đình có góp vốn hoặc giữ chức vụ lãnh đạo trong tổ chức, DN thì không được cùng đăng ký tham gia đấu giá trên cùng một lô đất hoặc cơ sở nhà đất.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn