Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

26/04/2022

Tôi tên là Bùi Duy Anh, SĐT: 098***, tôi muốn hỏi: Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai được quy định như thế nào? Tôi nghe nói mới có thay đổi trong các văn bản hướng dẫn luật đất đai nên rất quan tâm. Vì hiện nay tôi cũng có một mảnh đất muốn bán, hiện đang làm giấy tờ thủ tục. Rất mong nhận được phản hồi của quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn.

  • Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai được hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai, theo đó quy định này được sửa đổi/bổ sung như sau:

   “Điều 5a. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

   1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

   b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;

   c) Có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   2. Cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có chức năng điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   b) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai;

   c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng trở lên.

   3. Tổ chức thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng phân tích đất được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận.”

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, được quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn