Điều kiện xuất khẩu phân bón

26/04/2022

Điều kiện xuất khẩu phân bón được quy định như thế nào?

    • Theo Điều 16 Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón, điều kiện XK phân bón được quy định như sau: 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón được XK phân bón khi đáp ứng đủ điều kiện sau: a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp. b) Thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình sản xuất hoặc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất để XK. c) Phân bón XK phải đảm bảo phù hợp với quy định của nước NK, hợp đồng, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ liên quan. Hỏi: Điều kiện nhập khẩu phân bón được quy định như thế nào? Trả lời: Theo Điều 17 Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón, tổ chức, cá nhân được NK phân bón khi đáp ứng đủ điều kiện sau: a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp. b) Có Giấy chứng nhận hợp quy lô phân bón NK do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp. c) Loại phân bón NK phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, đáp ứng được quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo môi trường..

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn