Đòi lại nhà cho thuê ở Việt Nam

Ngày hỏi:24/11/2006
Tháng 3/1989, chúng tôi xuất cảnh, cho một người thuê nhà, hợp đồng 5 năm ký lại một lần. Năm 2004, chúng tôi đề nghị lấy lại nhà nhưng người thuê không chịu trả. Tôi khởi kiện ra tòa án thì bị trả lại đơn, không thụ lý. Nay phải làm thế nào để đòi lại được căn nhà của mình?
  • Theo Điều 5 Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, trường hợp “Bên cho thuê nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bên thuê nhà ở thường trú tại Việt Nam” thì giải quyết như sau:

   - Tr­ường hợp thời hạn thuê nhà ở theo hợp đồng đă hết trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực (1/9/2006) thì bên cho thuê và bên thuê nhà ở có thể thoả thuận việc tiếp tục thuê nhà ở. Nếu thoả thuận được thì các bên phải ký kết hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005.

   Nếu không thoả thuận được thì được giải quyết như sau:

   a) Trường hợp bên thuê đă có chỗ ở khác thông qua các hình thức mua nhà ở, xây dựng nhà ở, thuê nhà ở khác hoặc được thừa kế nhà ở, được tặng cho nhà ở, được nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở hoặc bên cho thuê đă tự nguyện tạo điều kiện cho bên thuê có chỗ ở khác thì bên cho thuê được lấy lại nhà ở. Nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 6 tháng;

   b) Trường hợp bên thuê không có chỗ ở thì bên cho thuê vẫn được lấy lại nhà ở, song phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 12 tháng.

   - Trường hợp đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực mà thời hạn thuê nhà ở theo hợp đồng vẫn còn, nếu các bên không có thoả thuận khác thì bên cho thuê được lấy lại nhà ở kể từ ngày hết thời hạn thuê. Họ phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 6 tháng.

   - Tr­ường hợp thời hạn thuê nhà ở không đ­ược xác định trong hợp đồng và các bên không có thoả thuận khác thì bên cho thuê đ­ược lấy lại nhà ở, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 24 tháng.

   Căn cứ vào các quy định trên thì việc vợ chồng bạn đòi lại nhà được pháp luật ủng hộ. Tuy nhiên cần phải xem xét đến thời hạn thuê nhà đã ghi trong hợp đồng. Nếu đến tháng 3/2004, bạn không gia hạn tiếp cho hợp đồng thuê nhà đã ký thì hợp đồng đó đã hết thời hạn. Bạn và bên thuê nhà có thể thoả thuận việc tiếp tục thuê nhà. Nếu thoả thuận được thì các bên phải ký kết hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005.

   Trong trường hợp bạn không muốn cho thuê nhà nữa thì bạn được lấy lại nhà ở nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 12 tháng. Hết thời hạn đó, nếu bên thuê nhà vẫn không chịu giao trả nhà thì bạn có quyền khởi kiện ra trước tòa án đề đề nghị tòa án xử buộc bên thuê nhà phải trả nhà cho bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn